Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425193
Title Tekenprogramma PLOTSIM : (versie 1.0) een grafische ondersteuning van het programma SIMWAT
Author(s) Bruggeman, R.H.M.
Source Wageningen : ICW (ICW nota 1941) - 26
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1989
Keyword(s) kanalen - computersimulatie - stroming - hydrodynamica - modellen - rivieren - simulatie - simulatiemodellen - waterlopen - canals - computer simulation - flow - hydrodynamics - models - rivers - simulation - simulation models - streams
Categories Water Management (General)
Abstract Enkele jaren geleden is binnen het Staring Centrum het programma SIMWAT (SIMulatie WATerbeweging) ontwikkeld. Dit programma is een niet-stationair model dat de beweging van het oppervlaktewater in open leidingen simuleert (QUERNER, 1986). Met een schematische weergave van het waterlopenstelsel is het programma in staat om het water te verdelen in tijden van waterbehoefte en water te verzamelen in tijden van wateroverschot. Daarnaast kan ook de concentratie van een conservatieve stof, bijvoorbeeld chloride, berekend worden. In het model wordt een waterlopenstelsel geschematiseerd tot een stelsel van leidingen en knooppunten, In elk knooppunt kunnen meerdere leidingen samenkomen. Het programma geeft per knooppunt het waternivo en de concentratie. Per leiding wordt de stromingsrichting bepaald en het debiet berekend. Het tekenprogramma PLOTSIM is een grafische ondersteuning van SIMWAT.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.