Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425198
Title Lokale waterhuishouding en stikstofhuishouding in een beekdal van de Dommel : toepassing van de modellen WATBAL en ANIMO
Author(s) Adriaanse, P.I.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1874) - 92
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) bemesting - grondwaterverontreiniging - hydrologie - uitspoelen - modellen - natuurbescherming - stikstof - verontreinigingsbeheersing - beekdalen - natuurgebieden - waterkwaliteit - bufferzones - noord-brabant - fertilizer application - groundwater pollution - hydrology - leaching - models - nature conservation - nitrogen - pollution control - brook valleys - natural areas - water quality - buffer zones - noord-brabant
Categories Soil Chemistry
Abstract Onderzoek om een methodiek te ontwikkelen om bufferzones rondom beekdalen met natuurwetenschappelijke waarden aan te wijzen en te begrenzen. Deze nota is geschreven als aanvulling op het verschenen rapport naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek over de bufferzones (Adriaanse en Kemmers, 1988)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.