Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425199
Title Gevolgen van beweiding op zandgrasland voor de nitraatverliezen door uitspoeling (Achterberg 1985 - 1987)
Author(s) Fonck, H.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1870) - 45
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) drainagewater - graslanden - begrazing - uitspoelen - stikstof - zandgronden - bodem - waterkwaliteit - gelderse vallei - utrecht - drainage water - grasslands - grazing - leaching - nitrogen - sandy soils - soil - water quality - gelderse vallei - utrecht
Categories Drainage
Abstract In de herfst van 1985 is het ICW begonnen met een uitspoelingsonderzoek, in een gezamenlijk object met andere instituten, dat ten doel heeft een inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden tot verkleining van het verschil tussen aanvoer en afvoer van stikstof door betere benutting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.