Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425273
Title De invloed van bodemsoort en vochtgehalte op de bodemtemperatuur
Author(s) Wesseling, J.G.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1645) - 27
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtemperatuur - thermische bodemeigenschappen - bodemtypen - bodemwatergehalte - thermische geleiding - soil classification - soil taxonomy - soil temperature - soil thermal properties - soil types - soil water content - thermal conductivity
Categories Soil Physics
Abstract Naar aanlelding van een vraag van het Landbouwschap m.b.t. de wijze waarop met gasmeters gemeten hoeveelheden gas worden gecorrigeerd is er een kort onderzoek gedaan naar de invloed van bodemsoort en vochtinhoud op de bodemtemperatuur op 90 cm diepte. Hiervoor zijn drie grondsoorten in beschouwing genomen: zand, klei en veen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.