Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425478
Title Vrije tijd vanuit een genderperspectief: een vergelijkende analyse van de beperkingen in de vrijetijdsbesteding van Bulgaarse en Nederlandse vrouwen
Author(s) Zasheva, R.; Peters, K.B.M.
Source Vrijetijdstudies 30 (2012)1/2. - ISSN 1384-2439 - p. 17 - 26.
Department(s) Cultural Geography
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2012
Keyword(s) vrijetijdsgedrag - gedragspatronen - vrouwen - vergelijkend onderzoek - nederland - bulgarije - leisure behaviour - behaviour patterns - women - comparative research - netherlands - bulgaria
Categories Leisure and Recreation
Abstract In dit artikel staat het genderaspect in de vrije tijd centraal. Onder twintig zowel Bulgaarse als Nederlandse vrouwen is onderzocht op welke wijze hun vrijetijdsbesteding wordt beïnvloed en eventueel wordt beperkt. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de invloed, het effect en de beperkingen van vier factoren voor de vrijetijdsbesteding van Nederlandse en Bulgaarse vrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van semi-gestructureerde interviews. Hieruit blijkt dat beide groepen vrouwen een beperking ervaren in termen van hoeveelheid vrije tijd. De aanwezigheid van mannen en het voldoen aan het schoonheidsideaal dat wordt gereproduceerd in de media, worden alleen door de Bulgaarse vrouwen als beperkend ervaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.