Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425501
Title Bladschade Spathiphyllum 'Sensation'
Author(s) Noort, F.R. van
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (Projectrapporten GT13078) - 22
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2003
Keyword(s) spathiphyllum - rassen (planten) - cultivars - bladeren - proeven - cultuurmethoden - relatieve vochtigheid - temperatuur - klimaatfactoren - chlorose - afwijkingen, planten - mijten - spathiphyllum - varieties - cultivars - leaves - trials - cultural methods - relative humidity - temperature - climatic factors - chlorosis - plant disorders - mites
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Ornamental Plants
Abstract Vanaf 1998 nam het aantal bladbeschadigingen bij he t gewas Spathiphyllum ‘Sensation’ sterk toe. In de praktijk zijn drie bedrijven die dit product telen. Ten tijde van het vooronderzoek kwam op twee van de drie bedrijven dit schadebeeld voor. Het schadebeeld uit zich in chlorose en necrotische vlekken op het blad in een duidelijk begrensde baan. Deze baan kan zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van de hoofdnerf gesitueerd zijn. Dit is afhankelijk van de wijze waarop het blad is opgerold. Dit kan per plant verschillend zijn. Het schadebeeld treedt met name op bij planten van een halfjaar of ouder. Het onderzoek naar bladschade bij Spathiphyllum ‘Sensation’ viel uiteen in twee onderzoeken, namelijk het monitoren van planten op teeltbedrijven om teelt- en /of bedrijfsfactoren te achterhalen die mede invloed hebben op het optreden van bladbeschadigingen bij Spathiphyllum ‘Sensation’ (hoofdstuk 2) en onderzoek naar de invloed van watergift, RV en mijten bij het optreden van bladbeschadigingen bij Spathiphyllum ‘Sensation’ op PPO Aalsmeer (hoofdstuk 3).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.