Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425625
Title De juiste boom op de juiste plaats : een samenvatting van 15 jaar onderzoek naar gebruikswaarde van straatbomen
Author(s) Hiemstra, J.A.; Slingerland, L.; Sluis, B.J. van der; Schalk, G.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving/Plant Publicity Holland - ISBN 9789081343985 - 72
Department(s) Nursery Stock
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2012
Keyword(s) straatbomen - gebruikswaarde - standplaatsfactoren - groeiplaatseisen - stedelijke gebieden - rassen (planten) - soortendiversiteit - boomkwekerijen - openbaar groen - landbouwkundig onderzoek - street trees - use value - site factors - site requirements - urban areas - varieties - species diversity - forest nurseries - public green areas - agricultural research
Categories Ornamental Woody Plants / Public Green and Parks
Abstract Met het oog op de ontwikkeling van objectieve kennis van de gebruikswaarde van met name innovaties in het straatbomensortiment is ruim 15 jaar geleden door de cultuurgroep laanbomen in samenwerking met de afnemers van laanbomen (gemeenten) het project Gebruikswaarde Onderzoek Laanbomen gestart. Het project is opgebouwd rond waarnemingen aan praktijkbeplantingen van 75 relatief nieuwe introducties in het laanbomensortiment. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.