Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425644
Title Rhizoctonia solani in suikerbieten : inzet groenbemesters beperkt schade
Author(s) Westerdijk, C.E.; Schneider, J.H.M.
Source PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 6 - 10.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) thanatephorus cucumeris - plantenziekteverwekkende schimmels - bodemschimmels - suikerbieten - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rotaties - groenbemesters - raphanus sativus - sinapis alba - tussengewassen (intercrops) - tussenteelt - vatbaarheid - gastheren (dieren, mensen, planten) - waardplanten - ziekteresistentie - resistentie van variëteiten - rassenproeven - schade - oogstschade - gewasverliezen - thanatephorus cucumeris - plant pathogenic fungi - soil fungi - sugarbeet - plant protection - plant disease control - fungus control - cultural control - rotations - green manures - raphanus sativus - sinapis alba - intercrops - intercropping - susceptibility - hosts - host plants - disease resistance - varietal resistance - variety trials - damage - crop damage - crop losses
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Overzicht van resultaten van onderzoek bij PPO, PRI en IRS naar mogelijke oplossingen voor de bestrijding van de bodemschimmel Rhizoctonia solani in de suikerbietenteelt. Gewassen en onkruiden die als waardplanten fungeren; gevoeligheid van gewassen en het effect op een volggewas suikerbieten (rot; wegval; suikeropbrengst); effect van verschillende voorvruchten op Rhizoctonia-rot en suikeropbrengst; effecten van bladrammenas en gele mosterd in de rotatie (als braakgewas en/of groenbemester); effect van gewasresten (bietenblad) in de grond; resistentiekarakteristieken van Rhizoctonia-resistente rassen (ziekte-index; bietenaantasting)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.