Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425649
Title Nitraatuitspoeling: geschikte maatstaven en risicovolle gewassen
Author(s) Enckevort, P.L.A.; Schoot, J.R. van der; Schröder, J.J.
Source PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 31 - 36.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) mineralen - boekhouding - stikstof - nitraat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenbehoeften - veldgewassen - bodem - plantenvoeding - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - mineraalgehalte - oogstresten - bemesting - minerals - accounting - nitrogen - nitrate - leaching - losses from soil - standards - mineral excess - nutrient excesses - nutrient balance - nutrient requirements - field crops - soil - plant nutrition - mineral uptake - nutrient uptake - mineral content - crop residues - fertilizer application
Categories Farm Management
Abstract Door het Minas-beleid probeert Nederland te voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. De vraag is echter wat de voorspellende waarde is van de volgens Minas berekende stikstofoverschotten voor de werkelijke uitspoeling van nitraat naar het grondwater. In het kader van het project 'Sturen op nitraat' (Alterra, PPO, PRI, PV en CLM) worden voor een groot aantal teelten en gewassen de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke andere maatstaven voor nitraatuitspoeling: het werkelijke N-overschot (waarin de N-depositie uit de lucht en neerslag is meegenomen, evenals de berekende werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst (risico van nitraatuitspoeling is in de winter het grootst), en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). De bepalende factoren voor de aan- en afvoer van stikstof, de correlaties tussen de verschillende maatstaven en de voorspellende waarde worden besproken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.