Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425654
Title Afvoer van stikstof en fosfaat geen vast gegeven
Author(s) Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van
Source PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 11 - 15.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - fosfor - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - veldgewassen - rotaties - plantensamenstelling - chemische samenstelling - opbrengsten - normen - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - phosphorus - nutrient balance - nutrient content - mineral content - mineral uptake - nutrient uptake - field crops - rotations - plant composition - chemical composition - yields - standards
Categories Farm Management
Abstract In hoeverre vormen de door Minas gehanteerde forfaitaire afvoernormen voor stikstof en fosfaat bij akkerbouwgewassen een redelijke inschatting van de werkelijke afvoer. Het PPO analyseerde op grond van onderzoeksgegevens van de afgelopen 10 jaar de omvang en spreiding van de N- en P2O5-gehalten en afvoer bij een groot aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen, en de mogelijke oorzaken voor de spreiding (relatie met opbrengst, bemestingsniveau of bodemvruchtbaarheid). Voor een aantal representatieve akkerbouwbedrijven met verschillende bouwplannen is de afvoer op bedrijfsniveau uitgerekend. Voor de meeste gewassen is er een lagere afvoer dan de forfaitaire afvoer binnen Minas van 165 kg N en 65 kg P2O5 per ha
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.