Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425672
Title Hulpstoffen maken onkruidbestrijdingsmiddelen efficienter
Author(s) Schans, D.A. van der
Source PPO-bulletin akkerbouw 2001 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 6 - 9.
Department(s) Applied Plant Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) onkruidbestrijding - onkruiden - herbiciden - herbicidenmengsels - onkruiddodende eigenschappen - hulpstoffen - toevoegingen - formuleringen - dosering - doseringseffecten - toedieningshoeveelheden - gewasbescherming - chemische bestrijding - bestrijdingsmethoden - weed control - weeds - herbicides - herbicide mixtures - herbicidal properties - adjuvants - additives - formulations - dosage - dosage effects - application rates - plant protection - chemical control - control methods
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract In kasproeven testte PPO de werkzaamheid van contactherbiciden in verschillende doseringen, en bij toevoeging van hulpstoffen, bij de bestrijding van de onkruiden melganzevoet en hanepoot. Uit de sterk verbeterde werking blijkt dat bij een verstandig gebruik van hulpstoffen de grenzen van LageDoseringsSystemen (LDS) nog niet zijn bereikt. In veldproeven werd de werking onderzocht van hulpstoffen bij lage doseringen van verschillende tankmixen herbiciden voor de bestrijding van perzikkruid en hanepoot in suikerbieten en maïs
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.