Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425673
Title Resistente duist in het Oldambt een toenemend probleem
Author(s) Timmer, R.D.; Floot, H.W.G.
Source PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000). - ISSN 1385-5298 - p. 35 - 36.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) herbiciden - resistentie tegen herbiciden - alopecurus myosuroides - zware kleigronden - graan - groningen - herbicides - herbicide resistance - alopecurus myosuroides - clay soils - grain - groningen
Categories Pesticide Resistance
Abstract De laatste jaren worden steeds meer graantelers in het noordoosten van ons land geconfronteerd met tegenvallende resultaten van herbiciden bij de bestrijding van duist.Vooral op de zware kleigronden in het Oldambt, waar het aandeel granen hoog is, nemen de problemen in snel tempo toe. Bij PAV-onderzoek is komen vast te staan dat resistentie-ontwikkeling hierbij een belangrijke rol speelt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.