Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425675
Title Effecten van de vuilstortplaats 'Dukenburg' op het natuurreservaat 'De Bruuk' in Groesbeek
Author(s) Hulst, S.H.M. van der
Source Wageningen : ICW (ICW-nota 1828) - 109
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1987
Keyword(s) drainage - kwel - hydrologie - natuurgebieden - rijk van nijmegen - drainage - seepage - hydrology - natural areas - rijk van nijmegen
Categories Plant Ecology / Agrohydrology
Abstract In bepaalde delen van "De Bruuk" is een achteruitgang in de oorspronkelijke vegetatie geconstateerd, wat een gevolg kan zijn van beïnvloeding van het gebied door vervuild water van de stortplaats. In het kader van de ruilverkaveling Groesbeek is het de bedoeling om de kwelintensiteit in "De Bruuk" te verhogen. Maatregelen hiertoe kunnen zijn het verhogen van het peil in de waterloop langs de Ashorst, waardoor de drainerende werking afneemt. Deze waterloop zal dan minder kwelwater wegvangen, zodat de kwel in het natuurreservaat zal toenemen. Daardoor zal echter rondom de vuilstort het isohypsenpatroon in het afdekkend pakket veranderen en bestaat de kans dat meer percolatiewater wordt afgevoerd in de richting van het natuurreservaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.