Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425698
Title Onderzoek 2007 op basis onderzoekprogramma "Behoud de kastanje". Dl. 1: Onderzoek 2007
Author(s) Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Os, G.J. van
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 13
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) aesculus hippocastanum - aesculus - aesculus carnea - plantenziekten - oorzakelijkheid - straatbomen - boomheelkunde - organisatie van onderzoek - onderzoeksprojecten - aesculus hippocastanum - aesculus - aesculus carnea - plant diseases - causality - street trees - tree surgery - organization of research - research projects
Categories Ornamental Woody Plants / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract De aanpak van Aesculaap is er op gericht zo snel mogelijk de juiste oplossingsrichting voor de bloedingsziekte te bepalen. Hiertoe is eerst gezocht naar een eventuele veroorzaker van de bloedingsziekte. Tegelijkertijd is een start gemaakt met bestudering van het ziekteproces in de paardenkastanjeboom met als doel middelen te vinden die het ziekteproces kunnen afremmen of stoppen. Hieronder worden de tot nu toe behaalde resultaten van het onderzoekprogramma ‘Behoud de kastanje’ (2006) beschreven. Op basis daarvan wordt de aanpak gegeven voor de voortzetting van het onderzoek in 2007 en wordt een tijdpad voor de verschillende onderdelen van het programma gepresenteerd. Veel onderzoeken lopen gelijktijdig, zodat wederzijdse interacties mogelijk zijn met als doel om in korte tijd resultaten te boeken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.