Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425743
Title Water- en zoutoverlast gezien in relatie tot de verbreding en verdieping van het kanaal van Gent naar Terneuzen
Author(s) Ernst, L.F.; Weerd, B. van de
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 627) - 28
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1971
Keyword(s) oppervlaktewater - kanalen - verzilting - waterwegen - verbetering - zeeuws-vlaanderen - surface water - canals - salinization - waterways - improvement - zeeuws-vlaanderen
Categories Water Quality
Abstract In verband met het toenemend aantal klachten over gewassenschade, op landbouwgronden grenzend aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen welke schade te wijten zou zijn aan de gevolgen van wateroverlast of zout, is op verzoek van het Landbouwschap door de Commissie Waterbeheersing en Ontzilting een onderzoek ingesteld naar een mogelijk oorzakelijk verband tussen deze plaatselijk optredende wateroverlast en de uitgevoerde werkzaamheden in het kanaal.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.