Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425877
Title Azoolresistentie van Aspergillus fumigatus in Nederland : toename door het gebruik van fungiciden in het milieu?
Author(s) Verweij, P.E.; Melchers, W.J.G.; Sande-Bruisma, N. van der; Kema, G.H.J.
Source Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 156 (2012)27. - ISSN 0028-2162 - p. 1097 - 1101.
Department(s) Bioint Moleculair Phytopathology
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2012
Keyword(s) aspergillus fumigatus - azolen - fungiciden - resistentiemechanismen - medische behandeling - gewasbescherming - azoles - fungicides - resistance mechanisms - medical treatment - plant protection
Categories Public Health / Plant and Crop Protection (General)
Abstract De schimmel Aspergillus fumigatus kan resistentiemechanismen verwerven waardoor deze ongevoelig wordt voor itraconazol, voriconazol en posaconazol. In Nederland komt er een dominant resistentiemechanisme voor, dat aangeduid wordt met TR/L98H. De prevalentie van azoolresistentie in Nederlandse ziekenhuizen varieerde van 0,8-9,4% bij Aspergillus fumigatus-stammen gekweekt uit klinische materialen. Het TR/L98H-resistentiemechanisme ontstaat waarschijnlijk in ons milieu, waar azolen veelvuldig worden toegepast voor gewasbescherming en voor preservering van voedsel en materialen. Het is waarschijnlijk dat de aanwezigheid van deze stammen in het milieu leidt tot klinische infecties door inademing van deze resistente sporen. Meer onderzoek is nodig om de omgevingsroute van resistentievorming te begrijpen en om effectieve maatregelen te nemen die resistentievorming in het milieu tegengaat. Artsen die patiënten behandelen met Aspergillus-ziekten dienen rekening te houden met de mogelijkheid van azoolresistentie, ook bij patiënten die niet eerder azooltherapie hebben ontvangen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.