Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425986
Title Infectierisico’s van de veehouderij voor omwonenden
Author(s) Maassen, C.B.M.; Duijkeren, E. van; Duynhoven, Y.T.H.P. van; Dusseldorp, A.; Geenen, P.; Koeijer, A.A. de; Koopmans, M.P.G.; Loos, F.; Jacobs-Reitsma, W.F.; Jonge, M. de; Giessen, A.W. van de
Source Bilthoven : RIVM - 65
Department(s) Infection Biology
Diagnostics & Crisis Organization
RIKILT - V&G Microbiologie & Novel Foods
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) veehouderij - zoönosen - q-koorts - volksgezondheid - infectieziekten - livestock farming - zoonoses - q fever - public health - infectious diseases
Categories Public Health / Infectious Diseases
Abstract Momenteel kunnen er geen wetenschappelijk onderbouwde uitspraken worden gedaan over het infectierisico van omwonenden van veehouderijen, met uitzondering van Q-koorts. Het is aangetoond dat omwonenden van melkgeitenbedrijven met Q-koorts, een verhoogd risico hebben om deze infectieziekte te krijgen. Voor de overige zoönosen (infectieziekten die van dier op mens worden overgedragen) zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het risico in relatie tot de afstand tot veehouderijen, het bedrijfstype en de bedrijfsgrootte. Wel is bekend dat veehouders, medewerkers op veehouderijen en dierenartsen een verhoogd risico hebben om bepaalde zoönosen op te lopen. Direct contact met dieren is daarbij vaak een risicofactor.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.