Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426021
Title Het natuurdebat ontward : natuur als erfgoed, als kapitaalgoed en als consumentengoed
Author(s) Veeneklaas, F.R.
Source Utrecht : InnovatieNetwerk - 50
Department(s) CL - The Human Factor
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuurbescherming - natuurbeleid - perceptie - attitudes - nature conservation - nature conservation policy - perception - attitudes
Categories Nature Management (General)
Abstract Veeneklaas onderscheidt in zijn essay drie motieven voor natuurbescherming: natuur als erfgoed, natuur als kapitaalgoed en natuur als consumptiegoed. Deze motieven zijn niet alleen wezenlijk verschillend in doelstellingen, maar kennen ook eigen obstakels en verschillende primaire actoren. Zijn stelling is dat de motieven tot dusverre te weinig zijn onderscheiden, met als gevolg een welhaast onontwarbare kluwen van argumenten en tegenargumenten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.