Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426041
Title Nationale Rekeningen en de maatschappelijke waarde van natuur - Een eerste verkenning
Author(s) Heide, C.M. van der; Brouwer, F.M.; Gaaff, A.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Natuurlijke hulpbronnen ) - 21
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Agricultural Economics and Rural Policy
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) ecosysteemdiensten - natuurwaarde - economische indicatoren - natuur - economische analyse - economische evaluatie - monitoring - overheidsbeleid - ecosystem services - natural value - economic indicators - nature - economic analysis - economic evaluation - monitoring - government policy
Categories Nature Management (General)
Abstract EL&I heeft de ambitie om voor de Begroting 2013 een indicator te ontwikkelen die de economische betekenis van natuur/biodiversiteit weergeeft voor maatschappelijke functies in de vorm van het aandeel van ecosysteemdiensten dat is opgenomen in het bbp. In het bijzonder gaat het daarbij om een indicator in de vorm van het aandeel ecosysteemdiensten in het bbp die de waarde van natuur in maatschappelijke functies weerspiegelt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.