Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426084
Title Een elektrisch analogon voor het neerslag-afvoer model "Wageningen"
Author(s) Landbouwhogeschool, Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie,
Source Wageningen : LH (Nota / Landbouwhogeschool, Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie 25) - 5
Department(s) Water Resources
Publication type Research report
Publication year 1972
Keyword(s) neerslag - afvoer - modellen - precipitation - discharge - models
Categories Water Management (General)
Abstract In de wintermaanden, wanneer de vochtverliezen door verdamping in eerste benadering tegenover de neerslag mogen worden verlaarloosd, kan men zich een stroomgebied voorstellen als een verzamelbak waarin de verspreid vallende regen of de smeltende sneeuw langs een grote diversiteit van wegen geleid wordt naar het punt waar de beek of rivier het stroomgebied verlaat. De manier waarop deze concentratie naar het afvoerpunt verloopt hangt uiteraard af van de geologische gesteldheid, de aard van de bovenste bodemlagen en het landgebruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.