Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426113
Title BO Zuidwestelijke Delta: Nutrientendynamiek en verandering van draagkracht
Author(s) Schellekens, T.; Smaal, A.C.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C070.12) - 25
Department(s) Delta
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) zoet water - zout water - aquatische ecologie - nutrientenbeheer - veerkracht van de natuur - natuurontwikkeling - zuidwest-nederland - fresh water - saline water - aquatic ecology - nutrient management - resilience of nature - nature development - south-west netherlands
Categories Aquatic Ecology
Abstract Herstel van estuariene dynamiek is een mogelijkheid om de Zuidwestelijke Delta beter bestand te maken tegen de effecten van klimaatveranderingen. Om tot een goed doordachte beleidskeuze te komen over het eventueel toelaten van meer estuariene dynamiek in de Zuidwestelijke Delta ontbreekt inzicht in de voordelen en nadelen ervan. Hoe gaat de natuur zich ontwikkelen? Hoe werkt meer estuariene dynamiek door naar de landbouw, de visserij en aquacultuur, de recreatie en het landschap? Wat zijn bedreigingen en waar liggen de kansen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.