Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426126
Title Bemonsteringsplan de Zandmotor : werkplan maart 2012
Author(s) Keeken, O.A. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. : C066.12) - 12
Department(s) Vis
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) kustgebieden - bescherming - zandsuppletie - geologische sedimentatie - aquatische ecologie - vissen - monitoring - zuid-holland - coastal areas - protection - sand suppletion - geological sedimentation - aquatic ecology - fishes - monitoring - zuid-holland
Categories Aquatic Ecology
Abstract Tussen maart 2011 en oktober 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland bij Kijkduin een schiereiland in de vorm van een haak aangelegd, de Zandmotor. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is langs de strandkant twee kilometer breed. Bij aanleg was de oppervlakte 128 hectare. De Zandmotor is een pilotproject en de ontwikkeling van de Zandmotor zal worden gevolgd, zowel de verspreiding van het zand, als ontwikkelingen in flora en fauna rond de Zandmotor. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand van de Zandmotor zich langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen, waardoor dit deel van kust op “natuurlijke wijze” aan zal groeien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.