Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426228
Title Teeltonderzoek Teff (Eragrostis tef) 2003
Author(s) Mheen, H.J.C.J. van der
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 22
Department(s) OT Team Int. Prod. & Gewasinn.
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) eragrostis tef - graansoorten - teelt - zaaitijd - bemesting - stikstof - landbouwkundig onderzoek - veldproeven - proefvelden - eragrostis tef - cereals - cultivation - sowing date - fertilizer application - nitrogen - agricultural research - field tests - experimental plots
Categories Cereals / Crop Husbandry
Abstract Vanwege de late(over-)zaai, in combinatie met het warme, droge weer tijdens de pluimvorming, bloei en zaadzetting zijn de Teff teeltproeven in het seizoen 2003 weinig succesvol verlopen. Drie van de zes proeven zijn in het geheel niet geoogst, en de gegevens van de twee bemestingsproeven die wel (of deels) geoogst zijn geven niet de informatie waarvoor ze opgezet waren. Met het verhaal er omheen zijn de resultaten echter goed verklaarbaar. De zaaitijdenproef in Kooijenburg illustreert in extreme mate het belang van een tijdige inzaai, en de mogelijkheden van het gewas Teff om een matige opkomst (dunne stand) in gewasgroei en zaadopbrengst te kunnen compenseren. Het maakt duidelijk dat een wat te dunne en onregelmatige stand niet altijd aanleiding hoeft te zijn om over te zaaien. Ook zijn er interessante rasverschillen, voor wat betreft vroegheid en opbrengstzekerheid, zichtbaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.