Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426234
Title Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de Poinsettiateelt
Author(s) Buwalda, F.; Noort, F.R. van; Houter, G.; Benninga, J.; Rooij, E. de
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1167) - 62
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) cultuurmethoden - teelt onder bescherming - potplanten - poinsettia's - energiebehoud - beslissingsondersteunende systemen - kwekers - nederland - glastuinbouw - energiebesparing - cultural methods - protected cultivation - pot plants - poinsettias - energy conservation - decision support systems - growers - netherlands - greenhouse horticulture - energy saving
Categories Cropping Systems / Energy
Abstract In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario’s te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficiëntie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema’s en in het toepassen van de principes van ‘Het Nieuwe Telen’, door met name de temperatuur meer te laten variëren met het licht en het ontwikkelingsstadium van het gewas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.