Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426337
Title Factfinding dropkeel tbv refit Tridens (vanuit visserij onderzoek perspectief)
Author(s) Veenstra, F.A.; Fassler, S.M.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C074/11) - 39
Department(s) Aquaculture
Visserij
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) onderwaterakoestiek - uitrusting - schepen - aquatische ecosystemen - monitoring - visserijbeheer - underwater acoustics - equipment - ships - aquatic ecosystems - monitoring - fishery management
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Het gebruik van onderwater acoustics wordt steeds belangrijker in de komende jaren. Steeds vaker wordt het hele ecosysteem in overweging genomen in het proces van het vaststellen van duurzame exploitatieniveaus voor vissoorten. Zo´n ´ecosysteem-benadering´ in het visserijbeheer zal sterk afhankelijk zijn van surveys die het hele ecosysteem onderzoeken, van plankton onder aan de voedselketen tot vis en andere marine predatoren aan de top daarvan. Akoestische methoden kunnen hierin voorzien, want daarmee kunnen in korte tijd grote zeegebieden intensief worden onderzocht. Gebruik van verschillende frequenties helpt om organismen in het echogram te identificeren en moderne kwantitatieve multi-beam echosounders kunnen een groot watervolume scannen. Momenteel loopt Nederland achter bij andere landen voor wat betreft het gebruik van hydro-akoetische apparatuur en technieken. De onderzoeksschepen van Noorwegen, Ierland, Frankrijk en Schotland zijn al uitgerust met 4-6 verschillende akoestische frequenties, waardoor gemakkelijk en betrouwbaard vis kan worden geïdentificeerd. Daarnaast zijn multi-beam echosounders, die per seconde tot 500 akoestische signalen uitzenden in gebruik op o.a. de Noorse ´G.O. Sars´. Dergelijke apparatuur is onmisbaar als het hele ecosysteem moet worden onderzocht. In 2012 zal een mogelijke refit plaatsvinden van de Tridens. Ter onderbouwing van 'nut en noodzaak' om bij deze refit ook dit schip met een dropkeel uit te rusten (een dropkeel is een stalen druppelvormige constructie die tot enkele meters onder het schip kan worden uitgeschoven en die plaats biedt aan meerdere transducers en een multibeam echosounder tegelijkertijd), heeft IMARES naar aanleiding van een helpdeskvraag van de afdeling AKV van het Ministerie van EL&I van 17-20 mei 2011 een technische factfinding missie naar Noorwegen georganiseerd. In dit rapport wordt hiervan verslag gedaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.