Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426428
Title Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden. Dl. 4: Enkele hydrologische, bodemfysische en bodemchemische parameters uit twee SWNBL proefgebieden
Author(s) Hendriks, R.F.A.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1743) - 37
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1986
Keyword(s) bodemwater - bodemchemie - ionenuitwisseling - ecologie - hydrologie - ecohydrologie - wateraanvoer - peilbeheer - natuurgebieden - soil water - soil chemistry - ion exchange - ecology - hydrology - ecohydrology - water advance - water level management - natural areas
Categories Soil Chemistry
Abstract In het kader van de Studiecommissie Waterbeheer, Natuur, Bos en Landschap (SWNBL) verricht het ICW onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden. In deze nota worden de resultaten van een aantal deelonderzoeken van dit velden laboratoriumonderzoek gegeven. Het betreft enkele bodemfysische en bodemchemische eigenschappen van de proefgebieden. De betreffende proefgebieden zijn de Empese en Tondense heide in de ruilverkaveling Brummen-Voorst en het boezemland Veerstalblok in de polder Stolwijk, ten zuiden van Gouda.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.