Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426488
Title Veredelen voor een stikstofefficiënte aardappel
Author(s) Tiemens-Hulscher, M.; Lammerts Van Bueren, E.; Struik, P.C.
Department(s) Plant Breeding
Crop and Weed Ecology
PE&RC
Publication type Poster (professional)
Publication year 2012
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - biologische landbouw - biologische plantenveredeling - rassenproeven - stikstofmeststoffen - dosering - gewasopbrengst - potatoes - solanum tuberosum - organic farming - organic plant breeding - variety trials - nitrogen fertilizers - dosage - crop yield
Categories Arable Farming / Potatoes / Organic Farming
Abstract In de biologische aardappelteelt is de hoeveelheid stikstof, die voor het gewas ter beschikking staat, beperkt. Dat maakt het belangrijk om over rassen te beschikken die goed presteren (opbrengst en kwaliteit) in een teelt met weinig stikstof. De vraag is of er gewaskenmerken, zoals mate van bodembedekking, te vinden zijn die het mogelijk maken om al in een vroeg stadium van de veredeling te selecteren op stikstofefficiënte rassen. Hiervoor is bij 18 aardappelrassen wekelijks de bodembedekking gemeten bij verschillende stikstofniveau’s.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.