Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426519
Title Datarapport 2011: Monitoring zware metalen in biota Oosterschelde- Westerschelde bekken
Author(s) Glorius, S.T.; Heuvel-Greve, M.J. van den
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C079/12) - 71
Department(s) IMARES Milieu
Delta
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) aquatische ecologie - ecotoxicologie - zware metalen - hydraulische systemen - oeverbescherming van rivieren - nadelige gevolgen - monitoring - oosterschelde - westerschelde - aquatic ecology - ecotoxicology - heavy metals - hydraulic structures - riverbank protection - adverse effects - monitoring - eastern scheldt - western scheldt
Categories Aquatic Ecology
Abstract Erosie tast de stabiliteit van de waterkeringen in zowel de Oosterschelde als de Westerschelde aan. Om de stabiliteit van de waterkeringen te garanderen, worden oeverbestortingen uitgevoerd met staalslakken of breukstenen. Om eventuele negatieve effecten van de nieuwe ondergrond voor het milieu vast te kunnen stellen is een monitoringsprogramma gestart. In dit programma wordt zowel gekeken naar de ontwikkeling in soortensamenstelling als naar gehalten aan zware metalen in specifieke epifauna soorten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.