Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426636
Title Familiekuddes : zoals de koe het zou willen
Author(s) Livestock Research,
Source Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Sound recording (professional)
Publication year 2012
Keyword(s) melkveehouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - kuddes (herds) - melkveestapel - stallen - diergedrag - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dairy farming - animal welfare - animal health - animal production - dairy cattle - animal housing - herds - dairy herds - stalls - animal behaviour - sustainable animal husbandry - organic farming
Categories Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract In het project Familiekudde, opgezet door Wageningen UR Livestock Research, proberen boeren en onderzoekers melkkoeien, vaarzen, pinken en kalveren in een grote groep te houden. Net zoals in de natuur het geval is. Door het houden van dieren in een kudde, zijn vaarzen al gewend aan de stal, aan de kuddegenoten, de rangorde en de bedrijfsvoering. Dat moet er voor zorgen dat alles na het afkalven veel gemakkelijker gaat. Doordat de koeien minder stress hebben, zijn ze ook gezonder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.