Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426641
Title Familiekuddes : Judith Poelarends over de jong volwassen kudde
Author(s) Livestock Research,
Source Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Sound recording (professional)
Publication year 2012
Keyword(s) melkveehouderij - dierenwelzijn - melkvee - dierlijke productie - diergezondheid - diergedrag - melkveestapel - kuddes (herds) - vaarzen - huisvesting, dieren - lactatie - stallen - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dairy farming - animal welfare - dairy cattle - animal production - animal health - animal behaviour - dairy herds - herds - heifers - animal housing - lactation - stalls - sustainable animal husbandry - organic farming
Categories Animal Housing, Management and Care / Cattle
Abstract In de huidige melkveehouderij ervaren de vaarzen behoorlijk veel stress als ze in de koppel worden geïntroduceerd na het afkalven. Een groot deel van de dieren begint niet eens aan een tweede lactatie en verlaten het bedrijf omdat ze tegenvallen. We denken dat een 'jong volwassen kudde', waarbij vaarzen al veel eerder voor het afkalven in de kudde worden geïntroduceerd (bijvoorbeeld al na dekking of inseminatie of 2 tot 3 maanden voor afkalven) een positieve invloed heeft op deze groep dieren. Ze maken immers onderdeel uit van de kudde en de rangorde en raken gewend aan het management. Meer over de familiekudde op: http://www.familiekuddes.nl
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.