Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426653
Title Potentiele praktijkcases biomassa in Flevoland : een verkenning van potentiele biomassaketens in Flevoland
Author(s) Voort, M.P.J. van der; Leeuwen, M.A.E. van
Source Lelystad : PPO AGV (Pubnr: PPO 495 ) - 13
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) biomassa - biomassa productie - reststromen - organisch afval - logistiek - bio-energie - biobased economy - flevoland - biomass - biomass production - residual streams - organic wastes - logistics - bioenergy - biobased economy - flevoland
Categories Bioenergy / Waste treatment
Abstract Het biomassabank project wilde in het kader van dit onderzoek de hoofdlijnen voor het realiseren van benutting van biomassa reststromen in Flevoland verkennen. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie zijn hieruit een drietal potentiele biomassastromen geselecteerd. Het niet vastliggen van de biomassa was hierbij een belangrijk uitgangspunt. Dit betrof voornamelijk biomassa uit de landbouw en de verwerkende industrie. De vraag is hoe deze biomassastromen beter benut kunnen worden voor energietoepassing, bij voorkeur in Flevoland. De huidige knelpunten zullen worden geanalyseerd en er wordt gestreefd om te komen tot 3 generieke concepten/arrangementen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.