Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426715
Title Teelt van Hydrangea : potplant en snijbloem
Author(s) Leeuwen, G.J.L. van; Noort, F.R. van; Paassen, R.A.F. van; Straver, N.A.
Source Aaslmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 585) - 109
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) hydrangea - sierplanten - potplanten - snijbloemen - teelt - nederland - hydrangea - ornamental plants - pot plants - cut flowers - cultivation - netherlands
Categories Ornamental Plants
Abstract Deze handleidng voor de "teelt van Hydrangea" geeft uitgebreide informatie over alle facetten van de teelt van Hortensia, zowel voor het gebruik als potplant als voor het gebruik als snijbloem. In dit naslagwerk is een imposante hoeveelheid kennis gebundeld die gaat van de botanische kenmerken van Hydrangea tot aan nachtvorstwering. De tientallen kleurenfoto's die in de handleiding zijn opgenomen verduidelijken de informatie over sortimenten en bloeistadia, maken ziekten, plagen en afwijkingen sneller herkenbaar voor de teler en geven een goed beeld van de teeltomstandigheden. Naast de bedrijfseconomische aspecten voor de teelt van Hydrangea als potplant en snijbloem, wordt in dit rapport ook ingegaan op milieueisen en afzet. Bovendien komen bloeminductie, blauwkleuring, vermeerdering en de teelt van halfwas planten aan bod. Ook wordt uitleg gegeven over overwintering/bewaring, en is er een apart hoofdstuk gewijd aan de trek bij potplanten. Ziekten, plagen, afwijkingen, gebrek en overmaat worden alle afzonderlijk behandeld, waarbij een uitgebreide toelichting wordt gegeven over schimmels, virussen, fysiologische afwijkingen en geïntegreerde bestrijding bij Hydrangea
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.