Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427009
Title Toets herijking EHS Gelderland
Author(s) Grift, E.A. van der; Pouwels, R.; Knegt, B. de; Wamelink, G.W.W.; Eupen, M. van; Ottburg, F.G.W.A.; Griffioen, A.J.; Wegman, R.M.A.; Keizer-Vlek, H.E.; Tol-Leenders, T.P. van; Boekel, E.M.P.M. van
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2332)
Department(s) CL - Ecological Networks
CL - Ecological Models and Monitoring
CL - Crossing Borders
CE - Freshwater Ecosystems
CWC - Integrated Water Resources Management
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) ecologische hoofdstructuur - habitatrichtlijn - natuurbeleid - beleidsevaluatie - gelderland - ecological network - habitats directive - nature conservation policy - policy evaluation - gelderland
Categories Nature Management (General)
Abstract De provincie Gelderland heeft samen met gemeenten en Manifestpartners een herijkte provinciale EHS uitgewerkt. De herijkte EHS is getoetst op de internationale doelen in het kader van (1) de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), (2) de Kaderrichtlijn Water (KRW), en (3) de ambities die voortvloeien uit het Gelders Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland. Uit de analyses blijkt dat de herijkte EHS een verbetering oplevert ten opzichte van de huidige EHS. Voor het behalen van deze verbetering is het noodzakelijk dat de plannen van Gelderland en de Manifestpartners in zijn geheel worden uitgevoerd. Met de oorspronkelijke EHS zouden verdere verbeteringen kunnen worden gerealiseerd, maar ook hiervoor geldt dat zonder meer oppervlak voor natuur de doelstellingen van de VHR niet volledig gerealiseerd kunnen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.