Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427074
Title Herkansing voor de meidoorn
Author(s) Hop, M.E.C.M.
Source Boomzorg 5 (2012)4. - p. 51 - 53.
Department(s) Nursery Stock
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) crataegus - nieuwe cultivars - plantenveredeling - resistentie van variëteiten - erwinia amylovora - selectie - plantenziekteverwekkende bacteriën - crataegus - new cultivars - plant breeding - varietal resistance - erwinia amylovora - selection - plant pathogenic bacteria
Categories Ornamental Woody Plants / Plant Breeding and Genetics (General)
Abstract Op de Ziekten- en Plagendag in augustus wordt in een van de lezingen een nieuwe meidoorn gepresenteerd: Crataegus succulenta ‘Jubilee’ Boomfeestdag ®. ‘Jubilee’ is het resultaat van een zoektocht van PPO naar bacterievuurresistente meidoorns, die meer dan 30 jaar geduurd heeft. Deze cultivar is een paar jaar geleden gedoopt bij het gouden jubileum van Stichting Boomfeestdag, vandaar zijn merknaam.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.