Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427077
Title Kieming van zilte schijnspurrie onder invloed van verschillende zoutconcentraties
Author(s) Blom-Zandstra, G.; Visser, W. de; Rigter, T.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 478) - 18
Department(s) Land Use and Food Security
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) onkruidbestrijding - spergularia - zoutwaterlandbouw - salicornia herbacea - zout water - zaadkieming - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - weed control - spergularia - saline agriculture - salicornia herbacea - saline water - seed germination - field vegetables - outdoor cropping
Categories Weed Control
Abstract Bij de teelt van zeekraal is bestrijding van het onkruid zilte schijnspurrie (Spergularia marina) een probleem. Zaden van dit onkruid kiemen, net als die van de zeekraal, in het voorjaar na een regenbui. De kieming van zilte schijnspurrie wordt weliswaar geremd door zout water, maar zodra de zaden opnieuw in contact komen met zoet water start de kieming weer. In deze studie is onderzocht of deze kieming opnieuw kan worden geremd door toevoeging van zout water en zo ja, wat de tijdsmarge daarvoor is. De resultaten tonen aan dat de stimulerende en remmende effecten van respectievelijk zoet en zout water reversibel zijn. Na de start van de kieming kan het proces opnieuw worden geremd als binnen 1,5 dag zout water wordt gegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.