Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427079
Title Onderzoek naar de interceptie van fijnstof door opgaande gewassen
Author(s) Pronk, A.A.; Holterman, H.J.; Hofschreuder, P.; Lovink, E.; Ploegaert, J.P.M.; Visser, W. de
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 474) - 90
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Agro Field Technology Innovations
Meteorology and Air Quality
Research
Wageningen Livestock Research
Land Use and Food Security
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) beplantingen - boerderijen - emissie - fijn stof - luchtkwaliteit - monitoring - experimenteel veldonderzoek - intensieve veehouderij - pluimveehouderij - plantations - farm dwellings - emission - particulate matter - air quality - monitoring - field experimentation - intensive livestock farming - poultry farming
Categories Air Pollution / Poultry / Forest Trees
Abstract De veehouderij en in het bijzonder de pluimveehouderij is een belangrijke bron van fijnstofdeeltjes, deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Er staat behoefte aan technische maatregelen waarmee de pluimveehouderij de concentratie fijnstof in de buitenlucht kan verminderen. Een effectief middel, een bomenrij langs de stal plaatsen, roept onduidelijkheden op. Zo is te weinig bekend welk van de processen verdunnen en afvangen in welke mate een rol spelen. Een veldexperiment is daarom verricht om te bepalen hoeveel kunstmatig fijnstof bij een bomenrij aankomt, hoeveel door de bomen is afgevangen, hoeveel op de grond terecht komt, hoeveel is opgestuwd (verdund) en hoeveel achter de bomenrij nog over is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.