Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427165
Title Over ecosysteemdiensten : een afbakening
Author(s) Veeneklaas, F.R.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 16) - 6
Department(s) CL - The Human Factor
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) ecosysteemdiensten - natuurlijke hulpbronnen - begrippen - marktanalyse - ecosystem services - natural resources - concepts - market analysis
Categories Nature Management (General)
Abstract In veel onderzoek van Wageningen UR en het Planbureau voor de Leefomgeving spelen ecosysteemdiensten een rol. WOt-paper 16 beoogt het begrip ‘ecosysteemdienst’ te verhelderen om zo te komen tot een gemeenschappelijk begrippenkader. Ook het verwante begrip ‘landschapsdienst’ komt aan de orde. Daarnaast passeert een aantal steeds terugkerende aspecten van ecosysteemdiensten de revue waarvan onderzoekers zich bewust moeten zijn en waarmee zij rekening moeten houden in hun werk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.