Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427166
Title Innovatieve governance-arrangementen in het groene domein : over vermaatschappelijking van natuurbeleid en verduurzaming van handelsketens
Author(s) Arnouts, R.C.M.; Arts, B.J.M.; Kamphorst, D.A.; Tatenhove, J.P.M. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 17) - 6
Department(s) CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
CL - Ecological Networks
Environmental Policy
WASS
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuurbeleid - natuur - kwaliteit - bodemkwaliteit - duurzaamheid (sustainability) - governance - nature conservation policy - nature - quality - soil quality - sustainability - governance
Categories Nature Management (General)
Abstract Beleidsvraagstukken in het groene domein zijn vaak complex. Het klassieke model van overheidsregulering waarin de overheid de maatschappij van ‘bovenaf’ aanstuurt, is daarom vaak niet passend of effectief. Ook in het groene domein hebben mondialisering, individualisering, de toegenomen mondigheid en daadkracht van maatschappelijke partijen, bedrijven en burgers ervoor gezorgd dat er nieuwe sturingsvragen zijn. Daar komt bij de politiek gemotiveerde wens van een terugtredende overheid. WOt-paper 17 gaat in op de vraag hoe betrokken actoren publieke vraagstukken zoals natuurkwaliteit en duurzaamheid het beste kunnen aansturen in de huidige (en toekomstige) complexe samenleving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.