Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427311
Title De prognose van de hoeveelheid in te laten zoet water ter ontzilting van de polderleidingen in het afwateringsgebied 't Sas (Schouwen) na de verzoeting van het toekomstige Deltameer
Author(s) Weerd, B. van der
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 224) - 10
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1963
Keyword(s) drainage - waterkwaliteit - wateraanvoer - waterbeheer - zoet water - zout water - zeeuwse eilanden - zeeland - drainage - water quality - water advance - water management - fresh water - saline water - zeeuwse eilanden - zeeland
Categories Drainage
Abstract Het verkrijgen van een inzicht over de benodigde hoeveelheid doorspoelingswater voor het terugdringen van de zoutconcentratie van het polderwater tot een voor agrarische doeleinden aanvaardbare grens is gewenst omdat met behulp van dit gegeven een conclusie kan worden getrokken of doorspoeling van een polder of gedeelten hiervan technisch uitvoerbaar en economisch verantwoord is, Het zal namelijk niet bij alle polders mogelijk zijn het polderwater zodanig te ontzilten, dat het bruikbaar wordt voor de gewenste doeleinden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.