Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427354
Title Bestuur ter discussie : een overzicht van de discussie over regionaal bestuur in grootstedelijke gebieden
Author(s) Ekamper, T.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 288) - 84
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) overheid - rijksoverheid - regionaal bestuur - plaatselijk bestuur - stedelijke gebieden - bestuur - bevoegdheden - public authorities - central government - regional government - local government - urban areas - administration - competences
Categories Public Administration (General)
Abstract De ruimtelijke dynamiek in verstedelijkende gebieden houdt zich niet aan de administratieve grenzen. Nu alle discussies over regionale samenwerking niet hebben geleid tot een nieuwe bestuurslaag, is een 'regionaal gat' ontstaan. Het is de vraag hoe op dit regionale schaalniveau wordt omgegaan met ruimtelijke vraagstukken. Regionale ruimtelijke concepten zoals Land in de Stad kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Analyse van de geschiedenis van het verstedelijkingsbeleid en van de discussie over regionaal bestuur leiden tot de conclusie dat de bestuurlijke discussie gebaat is bij het leggen van een relatie met een inhoudelijke benadering van ruimtelijke vraagstukken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.