Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427360
Title Verdrinken de bomen? : een onderzoek naar effecten van vernatting op de groei van bomen
Author(s) Bouwman, M.A.; Stelwagen, L.B.; Vries, E.A. de; Olsthoorn, A.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 314) - 82
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) bossen - oogstschade - bodemwater - grondwaterspiegel - verzadiging - verdroging - nederland - forests - crop damage - soil water - water table - saturation - desiccation - netherlands
Categories Hydrology
Abstract In het kader van de verdrogingsbestrijding worden steeds vaker vernattingsprojecten uitgevoerd. De effecten hiervan zijn in bossen niet altijd gewenst. Bij verhoging van de grondwaterstand treedt in de regel verstoring op. In dit onderzoek is door middel van jaarringanalyse gekeken wat de effecten van vernatting zijn. Hiervoor zijn meetreeksen van grondwaterbuizen gebruikt, van zowel voor als na de vernatting. De zomereik lijkt, in vergelijking met beuk en douglas, het minst gevoelig voor acute sterfte veroorzaakt door hoge grondwaterstanden. Herstel is echter problematisch aangezien secundaire aantastingen bij zomereik een grote rol kunnen spelen. Het duidelijk formuleren van reële doelen en het inschatten van mogelijke gevolgen zijn van groot belang bij het succesvol toepassen van vernattingsingrepen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.