Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427382
Title Gebruik van de dunne en dikke fractie van rundveemest getest op Koeien & Kansenmelkveebedrijven
Author(s) Verloop, K.; Geerts, R.H.E.M.; Hilhorst, G.J.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Plant Research International nr. 466) - 30
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Land Use and Food Security
PRC De Marke
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - dierlijke meststoffen - scheiding - vloeibare meststoffen - bemesting - mineralenopname - stikstof - graslandbeheer - dairy farming - animal manures - separation - liquid manures - fertilizer application - mineral uptake - nitrogen - grassland management
Categories Animal Husbandry and Environment / Fertilizers, Fertilizer Application / Grassland Improvement / Cattle
Abstract Op 5 ‘Koeien & Kansen voorloperbedrijven’ wordt onderzoek uitgevoerd naar mestscheiding. Een deel van het onderzoek gaat over de benutting van stikstof (N) uit drijfmest en de daarvan afgescheiden scheidingsproducten, de dunne en dikke fractie. Dit verslag geeft de resultaten van 2010 en 2011 weer betreffende de waargenomen benutting van stikstof in gewassen, met de nadruk op grasland, bij gebruik van de dunne en dikke fractie als meststof op melkveebedrijven. Het onderzoek is gericht op de vraag of mestscheiding op bedrijfsschaal uitvoerbaar is en bijdraagt aan betere benutting van mineralen uit dierlijke mest. Dit moet het mogelijk maken om de afvoer van mest en de afhankelijkheid van kunstmest stikstof te verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.