Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427441
Title Tipping points in natural systems. An inventory of types, early warnings, and consequences
Author(s) Voorn, G.A.K. van
Source Wageningen : Wageningen University (Biometris report 20.11.11) - 71
Department(s) Biometris
PE&RC
Publication type Scientific report
Publication year 2012
Keyword(s) ecosystemen - ecologische verstoring - natuurlijke hulpbronnen - ecosysteemdiensten - menselijke activiteit - vroegtijdige diagnose - ecosystems - ecological disturbance - natural resources - ecosystem services - human activity - early diagnosis
Categories Ecology (General)
Abstract Hoe creatief om te gaan met de toenemende druk door de menselijke populatie en de mogelijke belangenverstrengelingen van verschillende belangenhouders die dat met zich meebrengt, bv. door systemen meerdere functies tegelijk te laten vervullen. Het KB IV-programma “groenblauwe ruimte” beoogt te onderzoeken hoe, door goed gebruik te maken van de half-natuurlijke terrestrische (‘groene’) en aquatische (‘blauwe’) ruimte, hier oplossingen kunnen worden geboden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in meerdere natuurlijke en menselijke systemen mogelijke ‘kantelpunten’ (Eng. ‘tipping points’) bestaan: Kleine veranderingen in factoren die van belang voor het systeem zijn, kunnen onverwacht leiden tot plotselinge grote veranderingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.