Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427512
Title CATT voor de boomkwekerij - pilotproeven met sierheesterstek en vaste planten laten kansen voor de toekomst zien
Author(s) Lommen, S.T.E.; Leijden, J.P.H. van; Slootweg, G.; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van; Verschoor, J.A.
Source Lisse : PPO BBF - 30
Department(s) Nursery Stock
FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) boomkwekerijen - overblijvende planten - struiken - plagenbestrijding - gewasbescherming - gasbewaring - vergelijkend onderzoek - gecontroleerde omgeving - alternatieve methoden - forest nurseries - perennials - shrubs - pest control - plant protection - controlled atmosphere storage - comparative research - controlled atmospheres - alternative methods
Categories Plant and Crop Protection (General) / Ornamental Woody Plants
Abstract In dit project hebben we het perspectief voor CATT-behandelingen (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) voor boomkwekerijgewassen onderzocht. Deze methode combineert een CA-behandeling (gewijzigde luchtsamenstelling door aanpassing van CO2-en O2-condities) met een temperatuurbehandeling. Hiervoor wordt het plantmateriaal gedurende een bepaalde periode in een gasdichte cel bewaard. CATT-behandelingen zijn een duurzame vorm van plaagbestrijding omdat er geen chemische middelen aan te pas komen en omdat er geringe kans is op resistentieontwikkeling van de plaagorganismen. Bovendien kan deze methode zeer snel in praktijk worden geïmplementeerd omdat deze geen wettelijke toelating behoeft. Zo zijn in korte tijd CATT-behandelingen ontwikkeld voor het bestrijden van plagen in aardbei, die nu succesvol in praktijk worden toegepast. In dit project hebben we twee sierheesters in de stekfase (Buxus sempervirens en Ilex altaclerensis) en vier soorten vaste planten in de winterbewaring (Astilbe japonica, Geranium sanguineum, Phlox paniculata, Paeonia officinalis) behandeld en vergeleken met onbehandelde controles.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.