Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427513
Title Het nieuwe telen in lelie : 2e praktijkproef energiezuinig klimaat in de broei van lelie
Author(s) Slootweg, G.; Kok, B.J.
Source Lisse : PPO BBF - 28
Department(s) Nursery Stock
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) liliales - liliales
Categories Liliales / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Op een praktijkbedrijf is onderzoek uitgevoerd naar het toepassen van Het Nieuwe Telen (HNT). Bij deze teeltmethode wordt opgewarmde buitenlucht tussen het gewas geblazen om de luchtvochtigheid te beheersen. Er zijn twee teelten van lelies uitgevoerd in het najaar en winter van 2011/2012. Het microklimaat in de HNT behandeling verschilde slechts weinig van het klimaat in de controle. In de twee teelten zijn geen kwaliteitsproblemen gezien, die verband houden met een (te) laag vochtdeficiet. Bij de hogere plantdichtheden kwamen echter wel veel slappe takken voor. Er is berekend dat er slechts weinig lucht kan worden ingeblazen zonder dat het energieverbruik stijgt tot boven dat van een reguliere teelt van lelie. Deze hoeveelheid zal dan vaak onvoldoende zijn om het vochtdeficiet op een acceptabel niveau te houden. Het Nieuwe Telen lijkt in lelie niet geschikt om energie te besparen,of om de productie te verhogen bij gelijkblijvende kwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.