Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427525
Title Geïntegreerde visteelt in Egypte : ‘It’s complicated’
Author(s) Heijden, P.G.M. van der; Nasr Allah, A.; Kenawy, D.
Source Aquacultuur 2011 (2012)5. - ISSN 1382-2764 - p. 18 - 25.
Department(s) Management
Wageningen Centre for Development Innovation
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) visteelt - aquacultuur - zoetwatervissen - irrigatiewater - landbouw - watergebruik - watergebruiksrendement - egypte - fish culture - aquaculture - freshwater fishes - irrigation water - agriculture - water use - water use efficiency - egypt
Categories Aquaculture / Agriculture in Africa / Water Management (General)
Abstract Egypte is op het Afrikaanse continent het land met veruit de grootste visteeltproductie. Het grootste deel van de aquacultuurproductie bestaat uit zoetwatervissoorten. Dat deze groei kon plaatsvinden in een land waar zoetwater beperkt aanwezig is, kan opmerkelijk genoemd worden. Nog opmerkelijker wordt het als men zich realiseert dat deze groei plaatsvindt in een land waar het viskwekers verboden is van irrigatiewater gebruik te maken, tenzij het water voor een pootvisbedrijf bestemd is. Integratie van visteelt en landbouw kan tot efficiënter watergebruik leiden, en zou in een land waar zoetwater schaars is, aangemoedigd dienen te worden. Maar niet in Egypte. Dit artikel gaat over de wetten en regels die de toepassing van geïntegreerde visteelt belemmeren, en doet verslag van de resultaten van een studie die wat cijfers over het waterverbruik door geïntegreerde bedrijven boven tafel bracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.