Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427614
Title Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
Author(s) Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Ogink, N.W.M.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 615) - 31
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - stalklimaat - natuurlijke ventilatie - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - stall climate - natural ventilation - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
Categories Air Pollution / Farm Buildings and Installations / Cattle
Abstract In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die zijn uitgevoerd op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Van de Streek te Broek (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation (ACNV).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.