Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427643
Title Potenties van groen! : de invloed van groen in en om de stad op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad
Author(s) Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Langers, F.; Salverda, I.E.; Veeneklaas, F.R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1356) - 112
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) stedelijke gebieden - groene zones - kinderen - overgewicht - gezinsinkomen - sociaal-economische positie - nederland - openbaar groen - urban areas - green belts - children - overweight - household income - socioeconomic status - netherlands - public green areas
Categories Urban Society / Landscape Architecture (General)
Abstract Generieke effecten van groen in en om de stad zijn in kaart gebracht. Voor twee van deze effecten zijn relevante aspecten beschreven en analyses uitgevoerd. Een statistische analyse, waarbij is gecorrigeerd voor etniciteit en sociaal-economische status, naar prevalentie van overgewicht bij kinderen geeft aan dat de prevalentie van overgewicht in buurten met groen van voldoende omvang, significant lager is dan in vergelijkbare buurten zonder groen. De aanwezigheid van openbaar groen heeft een positief effect op de waardering van de woonomgeving en zo een positieve invloed op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan wijk of stad. Uitspraken over de relatie tussen groen en het binden van midden- en hoge inkomens middels een kwantitatief verhuismodel lijken mogelijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.