Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427825
Title Denkend over dieren
Author(s) Pompe, V.M.M.; Hopster, H.
Source V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
Department(s) Diermanagement (VHL)
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) dierhouderij - veehouderij - dierenwelzijn - landbouwkundig onderzoek - mens-dier relaties - openbare mening - dierethiek - animal husbandry - livestock farming - animal welfare - agricultural research - human-animal relationships - public opinion - animal ethics
Categories Animal Health and Welfare / Animal Husbandry (General)
Abstract Het is algemeen bekend dat er verschillend over dieren wordt gedacht en dat dieren in de meest uiteenlopende contexten worden gebruikt. Op verzoek van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is onlangs een onderzoek gedaan naar de hedendaagse opvattingen over het omgaan met dieren en thema’s daar rondom. Het bijzondere aan dit onderzoek is dat naast het publiek ook experts uit vrijwel alle dierpraktijken hun visie hebben kunnen geven op de huidige en te verwachten maatschappelijke issues.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.