Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427892
Title Mobiele applicaties voor burgerparticipatie in het EL&I-beleid
Author(s) Schmidt, A.M.; Vullings, L.A.E.; Houtkamp, J.M.; Breman, B.C.; Franke, G.J.; Hennekens, S.M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2350) - 50
Department(s) CGI - Geo-information Communication
CL - The Human Factor
CGI - Earth Observation
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) participatie - burgers - mobiele toepassingen - natura 2000 - communicatie - natuurbeleid - participation - citizens - mobile applications - natura 2000 - communication - nature conservation policy
Categories Nature Conservation Policy / Mass Communication
Abstract De participatie van de burger in het beleidsproces is de laatste jaren een steeds belangrijker aandachtspunt geworden. De doelstelling van dit onderzoek is om op basis van een voorbeeld (een casus) de toepasbaarheid van nieuwe geo-informatie en communicatietechnologieën (Geo-ICT) voor interactieve en participatieve processen te testen en te evalueren. In overleg met Programmadirectie Natura 2000 is besloten om een mobiele applicatie te realiseren. Deze applicatie is getest en geëvalueerd. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het inzetten van een mobiele applicatie mogelijk is voor de communicatie tussen overheid en maatschappij. Ook heeft de applicatie beleidsmedewerkers en medewerkers van directie Communicatie van EL&I meer bewust gemaakt van nieuwe communicatiemogelijkheden met burgers. Wel moet de kanttekening geplaatst worden dat niet onderzocht is wat de bijdrage van deze applicatie is aan burgerparticipatie . Het belangrijkste voor goede participatie is een goed verlopend proces, de hulpmiddelen van Geo-ICT zijn daar ondergeschikt aan. Zij komen alleen goed tot hun recht als ze op de juiste manier in een goedlopend proces worden gebruikt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.